POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiktora Jankowskiego 9, 61-248 Poznań

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Jeśli zapisał(-a) się Pani/Pan na newsletter – w celu i zakresie niezbędnym do otrzymywania newslettera w poczcie e-mail, który przesyłany jest w celach marketingowych oraz przekazania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a)
 2. W przypadku zakupu produktów i usług oferowanych przez Administratora – w celu realizacji transakcji zakupu produktów lub usług oferowanych przez Administratora w zakresie niezbędnym realizacji umowy na podstawie zawartej umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b)
 3. W przypadku umowy współpracy z Administratorem – w celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, w zakresie niezbędnym realizacji umowy na podstawie zawartej umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).
 4. W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie www lub bezpośrednio wykorzystując adres e-mail w celu realizacji kontaktu/udzielenia odpowiedzi na podstawie Pani/Pana zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług hostingu, utrzymania serwera i poczty e-mail, wysyłki newslettera, outsourcingu usług księgowych, a także dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz innym upoważnionym osobom na ich udokumentowany wniosek.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. W przypadku otrzymywania newslettera – do chwili cofnięcia zgody.
 2. W przypadku realizacji umowy zakupu produktów lub usług oferowanych przez Administratora – przez 6 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi lub sprzedaży produktu.
 3. W przypadku umowy współpracy z Administratorem – przez okres realizacji umowy, gwarancji/ rękojmi i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/ obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Panią/Pana.
 4. W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie biuro-styl.pl, globalwood.pl , akustykaidesign.pl, sklep.globalwoood.pl, lub bezpośrednio wykorzystując adres e-mail przez 3 lata od momentu ostatniego kontaktu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym:

 1. W przypadku newslettera – do otrzymywania newslettera w poczcie e-mail, który przesyłany jest w celach marketingowych oraz przekazania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora.
 2. W przypadku zakupu produktów i usług oferowanych przez Administratora – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem.
 3. W przypadku umowy współpracy z Administratorem – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem.
 4. W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie www lub bezpośrednio wykorzystując adres e-mail – do realizacji kontaktu/udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.